Kontakt

Mgr. Martin Dušička
Vedúci oddelenia nájmov a služieb

+421 918 802 109
martin.dusicka@sfk.sk
Ing. Radoslav Vatral
Vedúci prevádzkovo-technického oddelenia
+421 918 802 118 
radoslav.vatral@sfk.sk
+421 918 802 109
martin.dusicka@sfk.sk