HUUN HUUR TU KOŠICE 2023 - 30 YEARS ANNIVERSARY

Dom umenia Košice 07.11.2023

K: Legendárni šamani Huun Huur Tu prichádzajú prvýkrát do Košíc. Svojím
hrdelným spevom a tradičnými nástrojmi rozozvučia sálu Domu umenia (sídlo ŠFK).
A čo viac, spoločne oslávime 30 rokov od vzniku kapely, ktorá si vďaka svojej
originalite upevnila pozíciu na svetovej scéne žánru world-music a tradičnej hudby.
Majú za sebou spoluprácu s menami ako Frank Zappa, Kronos Quartet, či Johny
"Guitar" Watson. Nechajte sa uniesť hudbou spoza ďalekých horizontov, ako ich
tvorbu označil denník NY Times. Napokon, Huun Huur Tu v preklade znamená
"prenášači slnka".


AJ: Legendary shamans Huun Huur Tu are coming to Košice for the first time.
Thanks to throat-singing and traditional instruments, they will create an unforgettable
atmosphere in the hall of the House of Art (SFK). What's more, together we will
celebrate 30 years since the formation of the band, which, thanks to its originality,
has consolidated its position on the world stage of the world-music genre and
traditional music. They have collaborated with names such as Frank Zappa, Kronos
Quartet and Johnny "Guitar" Watson. Let yourself be carried away by music from
beyond the distant horizons, as the NY Times described them. Lastly, meaning of
Huun Huur Tu is "Propeler of the Sun".


odkaz na FB event: https://www.facebook.com/events/1182492029839316

predaj len formou Hometicket 

+421 918 802 109
martin.dusicka@sfk.sk