Lennék valakié- Ady so symfonickým orchestrom - Košice

Dom umenia Košice

Lennék valakié- Patril by som niekomu -Ady so symfonickým orchestrom

Poézia Endre Adyho so symfonickým orchestrom, so spevom a recitáciou.
Endre Ady je jeden z najväčších maďarských básnikov. Veľkolepý koncert je hodným predstavením jeho umeleckej hodnoty. Jedinečnosťou koncertu je aj fakt, že je to historicky prvé zhudobnenie pre symfonický orchester.
Predstavenie sa zatiaľ uskutočnilo v mestách Dunajská Streda( 2019, 2022), Komárno(2022), Tatabánya(HU- 2019), a Nagyvárad (RO-2022) s vypredanými sálami a s obrovským úspechom.

Ďalšou unikátonosťou koncertu je, že je to ozajstná medzinárodná kooperácia a okrem toho dáva možnosť mladým domácim talentom. Skladateľ pochádza z Rumunska, hudobníci zo Slovenska a interpreti sú mladí talentovaní herci , resp. speváci z Maďarska, ako aj zo Slovenska. A dirigentom je renomovaný umelec Dr. Cseh Tamás.

Účinkujúci
Symfonický orchester Opery SND
Dr. Cseh Tamás - Dirigent
Horváth Loretta-Operná speváčka, učiteľka na strednej škole Jánosa Richtera
Mórocz Virág-  Speváčka, študentka Univerzity Ferenca Liszta
Szebellai Dániel - Herec-   Jókaiho divadlo KN
Tóth Károly –Herec, Spevák

Skladateľ: Pető Zoltán


+421 918 802 109
martin.dusicka@sfk.sk